PSYCHOLOGIE - NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE - konflikt, frustrace, stres

18. září 2006 v 17:26 | Mara |  Studium
NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE
KONFLIKT, FRUSTRACE, STRES
KONFLIKT
- přirozeným založením člověka
A. vnitřní konflikt - volba mezi dvěma či více neslučitelnými cíli, staví subjekt před volbu, rozhodnutí se pro jednu z tendencí
B. vnější konflikt - střetnutí zájmů, postojů, motivů dvou či více osob
Charakteristika K.
1. konflikt apetence: volba mezi dvěma příjemnými věcmi
2. konflikt averze: rozhodnutí se pro objekt, který je současně přitažlivý a odpudivý, při tomto rozhodování většinou člověk hledá náhradní řešení, nebo si vybere z ambivalence
TYP KONFLIKTŮ
1. unikový
2. kopletitivní (své cíle)
3. přizpůsobivý
4. kooperativní (obou stranná výhra)
5. kompomisový

Frustrace

- vzniká, jestliže se zacílenému chování individua postaví do cesty překážka, vzniká situace bariéry, tedy situace frustrace
- znakem je zmaření nějakého uspokojení nebo vyhlídky na uspokojení
- různé významy pojmu frustrace - vnější situace vyznačující se blokádou uspokojení
- vnitřní psychický stav vyvolaný touto situací
- vnější projevy frustrace, frustrované chování
- intrapsychický stav frustrace - je důsledkem frustrující situace, jeho podstatou je nedosažení cíle
- frustrované chování - projev vnitřního stavu frustrace, je předmětem studia psychologie
- druhy frustrujících situací:
1. vnější překážka - fyzická (zamčená místnost) nebo psychická (zákaz kina) překážka
2. vnitřní překážka - zábrana (např. morální) realizovat uspokojení nějaké potřeby
nutnost rozlišení frustrující a problémové situace - problémová situace je otevřená, subjekt hledá řešení, frustrující se stává tehdy, když řešení nenalezne
a.drobné každodenní frustrace (překážení druhých, ztracené předměty atd.)
b.významné životní frustrace (nedostatek lásky, pomoci, atd.)
c.existenciální frustrace (ztráta smyslu života, životních perspektiv) - může vést až k rezignaci na život a sebevraždě; zavedl Frankl
d.sociální frustrace - ztráta a omezování svobody, když je čl. vystaven nátlaku,nazýváme též
- reaktance - zvláštní případ sociální frustrace - reakce na ztrátu a omezování svobody (různé podoby: od situace, kdy je nakupující člověk přemlouván prodavačem, až po skutečnou ztrátu svobody)
- konfliktové frustrace - vyplývají z oddalování rozhodnutí pro určité jednání, je pozastaveno dosažení cíle, může vést k neuróze (např. není-li jedinec schopen řešit konfliktní soužití)
- základní poznatky o reakcích na frustraci byly získány experimentální cestou, jsou v podstatě totožné s obrannými mechanismy (ego-defenzivními mechanismy):
- frustrovaný jedinec se snaží rozbít překážku nebo napadnout zdroj frustrace
- kompenzace (stanovení náhradního objektu)
- bagatelizace (znehodnocování nedosažitelného cíle)
- regrese (infantilní kompenzace, např. útěk k osobě s mateřským chováním)
- racionalizace ("vysvětlování" neúspěchu nebo selhání)
- v reakcích na frustraci je nejčastější agrese, dále různé druhy sebeklamů
- frustrační tolerance - způsobilost individua odolávat frustrující situaci ( děti mají nižší frustrační toleranci, tj. podléhají snáze důsledkům frustrace než dospělí)
- kolektivní frustrace (války, hospodářské krize) jsou snesitelnější, než frustrace individuální
- křižovatky frustrovaného jedince (R.B.Cattell) - alternativy možných důsledků rozvíjející se frustrAce
aktivizovaná potřeba
uspokojení překážka pokračující
zloba deprivace
rozbití překážky překážku se nepodaří rozbít prodlévání ve fantazii
zoufalství rezignace setrvávající neadjustivní
bojovnost
rozhodnutí se ke kontrole popudu
sublimace nebo deviace vnitřní konflikt a úzkost "zlovolné potlačení"
stav konfliktu a úzkosti
fantazie a ostatní "obrany" pokus o represi regresivní vyjádření potřeby
formování neurotických symptomů
konverze regrese psychosomatické úzkostně depresivní
poruchy symptomy
-je patrné, že protahovaná frustrace (deprivace) může vést až ke vzniku neurózy (případně psychózy)
-dvojí zaměření agrese: proti jiným osobám-hetropunitivita (krajním případem je vražda), proti sobě samému - autopunitivita (krajním případem je sebevražda); autopunivita může mít nejrůznější formy nevědomé autodestruktivity - je-li frustrací vyvolán silný pocit viny, jedinec se trestá nevědomě sám (nevysvětlitelné havárie)
DEPRIVACE - protahovaná frustrace, dlouhodobé neuspokojování, vede ke vzniku neurózy až psychózy

Stres

- je to silná frustrace, která vzniká tehdy, působí-li na člověka silný podnět dlouhou dobu, nebo ocitne-li se v nesnesitelné situaci, které se nemůže vyhnout, a setrvává-li v ní
- má za následek nadměrné vzrušení, na které organismus odpovídá nejprve poplachovou reakcí, která přechází v pokus o adaptaci a nepodaří-li se, pak ve vyčerpání
- poplachová reakce vyvolává fyziologické změny (zvýšenou srdeční činnost a krevní tlak, pokles teploty kůže, hormonální změny atd.), které jsou provázeny emocemi neklidu a ohrožení a dalšími negativními pocity
- při neschopnosti individua vyrovnat se se stresem dochází k vyčerpání a v extrémních případech i ke smrti
- vyčerpává zásoby adaptační energie
- vztah stresu a frustrace: stres je frustrací silné motivace ( žije-li jedinec v nadměrně hlučném prostředí nebo v nešťastném manželství a nemůže z těchto situací vystoupit, je tím vlastně frustrována jeho potřeba vyhnout se takovým nesnesitelným situacím, které ho stále iritují. Nachází se v situaci trvale silné frustrace, ve stresové situaci, v níž není možná adaptace)
- negativní vlivy působící ve stresových situacích =stresory (fyzické, sociální resp. psychické)
- při kontaktu se stresorem dochází ke kompletní fyziologické reakci = mobilizace rezerv = vyčerpání zásob adaptační energie = psychosomatické choroby
- přehled působnosti různých stresorů (hodnoty vyjadřují sílu negativního vlivu) - úhrnná hodnota 150 bodů této škály dává 37% pravděpodobnost tělesného onemocnění, 300 bodů již 80% pravděpodobnost
smrt manželského partnera 100
rozvod 73
trest vězení 63
zranění nebo nemoc 53
svatba 50
těhotenství 40
sexuální problémy 39
přírůstek v rodině 39
změna finanční situace 38
půjčka nad 10 000 dolarů 31
vypršení půjčky 30
začátek nebo ukončení školy 26
změna životních podmínek 25
změna osobních zvyklostí 24
potíže s nadřízeným 23
změna pracovní doby 20
změna bydliště 20
změna návyků volného času 19
půjčka pod 10 000 dolarů 17
změna návyků na spánek 16
dovolená 13
vánoční svátky 12
- zvládnutí ("coping") - zvládnutí působícího stresoru - nasazení sil k boji se stresem (uplatňuje se jednota osobnosti a jejího životního prostředí
- boj s vnějšími stresory ("coping strategies") - např. student obávající se těžké zkoušky studuje mnoho hodin
- boj s vnitřními stresory ("defensive strategies" - jsou nevědomé) - např. jiný student v téže situaci tráví večery v hospodě, hodně pije, zapomene si natáhnout budík a zaspí
Tři způsoby zvládnutí:
1. Zaměření na změnu nebo odstranění vnějších podmínek vyvolávajících stres (instrumentálně orientované zvládnutí)
2. Zaměření na vnitřní změnu, na eliminaci či reinterpretaci negativních emocí (emocionálně orientované zvládnutí)
3. Zaměření na změnu významu pro jedince, na přehodnocení situace (zaměření zvládnutí na přecenění)
- čistě racionální řešení stresové situace je vždy jednostranné, subjekt je vždy angažován emočně, důležitá je podpora sociálního okolí
- sociálně psychologické aspekty stresu
stres
kognitivní složka sociálně-psychologická emocionální složka vegetativní složka
stresu složka stresu stresu stresu
orientační zaměření
(přikrčí se a pozoruje)
osobnostní expanze stabilizující
pozici individua ve skupině
- informační exploze
- dotěrná pohostinnost
- solidární postoje
- exaltace v interpersonálních
vztazích
- stabilizace pozice, role vynucené prokazování
- utváření neform. skupin pomoci partnerovi
zvětšování aktivity kontaktů zmenšování aktivity kontaktů
aktivizace kontaktů aktivizace kontaktů vyhýbání se kontaktům
konzolidujících skupinu dezorganizujících skupinu odmítání partnera
- podpora cíle skupiny (vůdce) - odpor proti cílům skupiny pocit vlastní cizosti
- přijímání odpovědnosti - odvrat od odpovědnosti uzavření se do sebe
- přátelské vztahy s druhými - pocit cizosti vůči druhým
osobnostní expanze ničící
pozici jedince
- živelná agrese
- sebevražda
- symptomy stresu: zvýšená vzrušivost nebo utlumenost, křečovitost, nesoustředěnost, neschopnost uvolnit se psychicky i fyzicky, svalový třas nebo ochablost, přeskakující a "přiškrcený" hlas, projevy zkratkovitého jednání, zvýšení nebo snížení aktivity, netrpělivost, narušená soudnost a myšlenková plynulost, chybné úkony, roztržitost, zhoršená koordinace všech funkcí, zvracení, průjem a nutkání k močení
ANTISTRESOVÉ PROGRAMY
RELAXACE
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 hovno hovno | 8. června 2007 v 13:02 | Reagovat

kretén

2 Lucifer Lucifer | 15. června 2008 v 17:16 | Reagovat

JDU ZA DVA DNY KE STÁTNICÍM A TENTO TEXT JE JASNÝ, PŘEHLEDNÝ A V MÉ SITUACI ZCELA POSTAČUJÍCÍ. Díky

3 Saerinka Saerinka | E-mail | 18. června 2008 v 1:22 | Reagovat

Zítra mám zkoušení z psychologie, tenhle text mi opravdu hodně pomohl, děkuji. Snad ten stres zvládnu:-))) díky a dobrou

4 bibi bibi | Web | 5. července 2008 v 21:19 | Reagovat

Pozítří mám zkoušku z psychologie a v mých 51 letech mi tento text moc pomohl. Připravuji si zrovna otázku na téma:Náročné životní situace. Díky Bibi

5 Jaručule Jaručule | 4. února 2009 v 18:20 | Reagovat

Také moc děkuju za toto zpracování okruhu NŽS ke zkoušce ze sociální psychologie, které mi pomohlo v časové tísni! :-)

6 Candy Candy | E-mail | 16. února 2009 v 20:47 | Reagovat

Moc děkuji, velmi mi to pomohlo při zpracovávání maturitní otázky... Přehledné, srozumitelné...:-)

7 káča káča | 11. května 2009 v 8:56 | Reagovat

Díky, mám pár dní do státnic a moc mi to pomohlo. Stručné a přehledné.

8 PRAASE PRAASE | 4. června 2010 v 10:03 | Reagovat

DI DOPRDELE:)))

9 vyhul mi vyhul mi | 9. května 2011 v 12:15 | Reagovat

vymej si píču

10 pipky pipky | 9. května 2011 v 12:23 | Reagovat

co delas kerky...:D

11 píča píča | 9. května 2011 v 12:25 | Reagovat

pepa to je kolík stím bych si to dal

12 píčo píčo | 9. května 2011 v 12:26 | Reagovat

lucina potůčková je největší píča

13 Sabča Sabča | 13. února 2012 v 13:04 | Reagovat

díky.Pomohlo mi to při Informatice.

14 gloooo gloooo | 17. února 2012 v 10:14 | Reagovat

Smrdíš jako prase :D

15 hhhjjkk hhhjjkk | 25. března 2013 v 12:26 | Reagovat

Kokoti pojebany

16 hhhjjkk hhhjjkk | 25. března 2013 v 12:30 | Reagovat

Vyjebany hlavy poraseny vajícka smrdi vam vajca hovaaaaddaaaa

17 hhhjjkk hhhjjkk | 25. března 2013 v 12:31 | Reagovat

asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

18 Smithk380 Smithk380 | E-mail | Web | 9. listopadu 2014 v 0:38 | Reagovat

Tormoxin 500mg Cod Next Day Delivery in Hartford aabkdfegbaefkege

19 whiners whiners | Web | 15. ledna 2016 v 14:53 | Reagovat

nebankovní půjčka na op ???

20 nightfalls nightfalls | Web | 5. října 2016 v 18:23 | Reagovat

nebankovní půjčky na md :-!

21 tunie tunie | 8. listopadu 2017 v 10:49 | Reagovat

Od stresu vám může pomoci kvantová terapie-

http://www.cestavnitrnisvobody.cz/terapie/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama