PSYCHOLOGIE - Sociální skupina

9. srpna 2006 v 0:25 | Mara |  Studium
Sociální skupina
DEFINICE:
= je sociální jednotka dvou či více jednotlivců, kteří mají společné normy, hodnoty a přesvědčení a cíle a mají ke druhé implicitně definované vztahy, takže chování jednoho ovlivňuje chování ostatních
MÁ:
= socializační rozměr, zespolečenštění člověka, má vzorce chování
FUNKCE:
= něco co nás chrání proti ohrožení
= k uspokojování potřeb společenského života, uznání a úspěchu
= skupina víc uspokojuje dominantní členy, čím je čl.dominantnější, tím větší má zájem na stabilitě skupiny
= obsahuje určitou organizovanost
VZNIK skupiny :
a) rozkazem
b) uměle
c) přirozeně
d) stačí prostorová blízkost, společné zájmy a potřeby
DĚLENÍ SKUPINY:
1. dobrovolná X povinná
2. formální X neformální
3. psychologická X společenská X diáda
- psychologická = vztahy jednotlivců jsou navzájem závislé, odpovídá potřebám jedinců
- společenská = organizace; má cíl, který by měla realizovat
- diáda = nejjednodušší, méně stabilní, více příznaků napětí, relativně málo omezená rozpadem
4. malá X velká
- malá - 2-40 členů, stabilní hierarchie, neformální komunikace
- velká - 100 a více, složena z malých psychologických skupin
5. vlastní X cizí
- vlastní-tendence připisovat se ke skupině, určité stejné znkay
- cizí - oni
6. dynamická X nedynamická
- dynamická - přizpůsobení se potřebám a cílům členů, otevřená, snadný vstup i výstup, otevřená jiným myšlenkám, názorům
- nedynamická - uzavřená
7. primární X sekundární
- primární - intimní kontakt a spolupráce, mívá formální vliv, malá skupina, dominuje důvěrnost, preferuje osobní cíle (rodina)
- sekundární - formální, méně trvalá, vzniká náhodně, větší neosobnost, cíle jsou společné
8. členské X referenční
- členské - členství nemusí být formální, např.rodina
- referenční - volíme si ji, záleží na atraktivitě, pozitivní - chci být členem, negativní - nechci, osvojuji si hodnotový systém S
9. podskupiny a frakce
- vznikají oddělením od základní S, silné frakce ohrožují S
10. závislé X nezávislé
POTŘEBY A CÍLE:
- snaha uspokojit potřeby skupiny
- žádná skupina nemůže uspokojit všechny potřeby čl., každý čl.může být ale členem různých skupin
- existuje určitá specializace skupin, které mají určité cíle a účely
Cíle:
- zjevné
- skryté
- deklarované
- nevyřčené
- čl.se připojí ke skupině, která nejvíce plní jeho potřeby

SKUPINOVÁ IDEOLOGIE A ATMOSFÉRA

- ideologie=společné názory, hodnoty, normy
- společné potřeby mají za následek podobnost cílů
- důležitá je odbornost vůdce, která je dána potřebami a cíli skupiny
- odolnost skupinových názorů: názory se mění málo, jsou-li názory stejné, pokud má někdo odlišný názor je nucen k tomu, aby přijal názor skupiny nebo ji opustil
IDENTIFIKACE - se skupinou může být různého stupně, malá až absolutní - naopak v rodině by měla být co největší, mohu se identifikovat se skupinou, jejímž členem nejsem, ale vnitřně se cítím integrován, napodobuji jí, přál bych si být jejím členem = referenční skupina
ATMOSFÉRA:
a) autoritativní - vše se odehrává ve vůdci, mezi podřízenými není vztah
b) demokratická - všichni ovlivňují všechny
c) liberální
KONFORMITA:
- do jaké míry se čl.identifikuje se skupinou, závisí na atraktivitě skupiny, je to otázka sankcí a aktivity
NORMY
- pravidla chování ve skupině, které je pokládáno za více či méně vhodné, každá S má určitý žebříček hodnot
VZTAH k normám S - záleží na interiorizaci norem, rozlišujeme KONFORMITU, AKOMODACI-akceptace norem, ale vnitřní nesouhlas, DEVIACI - odchylka od normy, pokus o korekci normy, opuštění S
Typologie:
+ + Psych.členství: S má urč.přitažlivost, jedinec je výrazně uznáván S
- - Psych.nečlenství: slabá přitažlivost, slabé uznávání jedince
+ - Preferenční vztah: silná přitažlivost, slabé uznávání jedinec
- + Marginální - jednostranný: slabá přitažlivost, silné uznávání jedince
NORMY skupiny: jsou někdy kodifikovány a také existuje něco jako PRAVDA SKUPINY - všichni věří, že něco je pravda a tedy to pravda je
- plnění norem by mělo přiblížit k cílům skupiny
- dohled skupiny na plnění norem - systém odměn a trestů
ZÁKLADNÍ ZNAKY SOC. SKUPINY:
1. interakce
2. existence společných cílů
3. vědomí soudržnosti a vzájemné závislosti
4. určitá organizovanost - každá své místo
5. společné hodnoty
6. skupinová disciplína
7. časté soc.kontakty
8. relativní soběstačnost
9. lidé jsou si vědomí svého členství

SKUPINOVÁ STRUKTRURA

- specifický systém rolí a pozic, diferenciace rolí
ROLE: souhrn charakterizující určitou pozici, má určitý obsah, standart, je to chování, které S očekává, každý čl. má konkrétní roli a S by měla specifikovat v čem ta role spočívá.
- vůdce, kritik, intelektuál,extrovert, organizátor…
TYPY členů - deviant (ze zásady odporuje), nestálý (často mění své názory), ideální (ve shodě se skupinou)
PRESTIŽ - místo jedince v hierarchii S, uplatňuje se tu potřeba pro uznání
STYL VEDENÍ SKUPINY:
4.situace rozhodování:
a) situace moci
b) situace kompromisu
c) hlasování
d) integrace - sjednocení na jednom stanovisku
STYLY vedení:
1) autoritativní - velká závislost na vůdci, napětí, agrese
2) demokratické - respekt, dobrovolnost, aktivita, spokojenost, stabilita
3) liberální - malá organizovanost, volnost, slabá výkonnost
SKUPINOVÉ VEDENÍ:
- vědomí MY, vědomí hranic oproti jiným skupinám
- skupinové symboly (oblékání, vlajka …)
- skupinové konflikty (vědomí odlišnosti, mezi skupinami)
SPOLEČNOST
= org.seskupení lidí v kontaktu se společ.cíli a tendencí ke společ.názorům, postojům a způsobům jednání. Je to seskupení dle věku, pohlaví…
INSTITUCIONALIZOVANÉ SKUPINY
= nakolik se S stává institucí, nezanikla neformální struktura, ale začala existovat i formální
PLURALITA ČLENSTVÍ
= čl je členem vždy několika skupin
SOCIÁLNÍ MARGINACE
= čl. nemá možnost stát se členem nějaké skupiny, ale je s ní vnitřně ztotožněn
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 KIMHunt30 KIMHunt30 | E-mail | Web | 13. července 2012 v 4:47 | Reagovat

Buildings are quite expensive and not everybody is able to buy it. However, <a href="http://goodfinance-blog.com">loans</a> are invented to aid different people in such kind of hard situations.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama